Báo giá chung cư HH2B Linh Đàm

 

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH2B 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 150 17,93 1.367,65
2 Linh Đàm HH2B 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 165 18,13 1.382,65
3 Linh Đàm HH2B 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% TT #VALUE! #VALUE!
4 Linh Đàm HH2B 24 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 155 16,97 1.294,09
5 Linh Đàm HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 165 17,10 1.304,09
6 Linh Đàm HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 150 16,39 1.249,81
7 Linh Đàm HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 180 16,27 1.240,53
8 Linh Đàm HH2B 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 160 16,00 1.220,53
9
10 Linh Đàm HH2B 27 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 215 17,71 1.187,08
11
12 Linh Đàm HH2B 26 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 245 18,15 1.217,08
13
14 Linh Đàm HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 240 18,60 1.418,37
15 Linh Đàm HH2B 7 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 265 19,44 1.482,65
16 Linh Đàm HH2B 12A 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 330 19,78 1.508,37
17 Linh Đàm HH2B 18 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 350 20,04 1.528,37
18 Linh Đàm HH2B 21 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% TT
19 Linh Đàm HH2B 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 270 18,48 1.409,09
20 Linh Đàm HH2B 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 260 18,34 1.399,09
21 Linh Đàm HH2B 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 315 18,55 1.414,81
22 Linh Đàm HH2B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 300 18,35 1.399,81
23 Linh Đàm HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 250 17,70 1.349,81
24 Linh Đàm HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 250 17,70 1.349,81
25
26 Linh Đàm HH2B 40 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 80% 220 18,34 833,98
27
28 Linh Đàm HH2B 20 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 80% 350 21,30 1.183,85
29
30 Linh Đàm HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% TT
31 Linh Đàm HH2B 6 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 400 21,21 1.617,65
32 Linh Đàm HH2B 12 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 450 21,87 1.667,65
33 Linh Đàm HH2B 16 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 450 21,87 1.667,65
34 Linh Đàm HH2B 18 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 470 21,61 1.648,37
35 Linh Đàm HH2B 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 410 19,80 1.509,81
36 Linh Đàm HH2B 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 390 19,53 1.489,81
37 Linh Đàm HH2B 32 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 420 19,93 1.519,81
38 Linh Đàm HH2B 34 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% TT
39 Linh Đàm HH2B 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 350 19,01 1.449,81
40 Linh Đàm HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% TT
41
42 Linh Đàm HH2B 6 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 260 19,38 1.299,12
43 Linh Đàm HH2B 7 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% TT
44 Linh Đàm HH2B 8 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 290 19,83 1.329,12
45 Linh Đàm HH2B 25 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% TT
46 Linh Đàm HH2B 28 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% TT
47
48 Linh Đàm HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 80% 245 18,74 1.227,80
49 Linh Đàm HH2B 20 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 80% TT
50 Linh Đàm HH2B 27 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80% 265 18,54 1.215,04
51
52 Linh Đàm HH2B 3 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 250 19,00 1.337,06
53 Linh Đàm HH2B 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% TT
54 Linh Đàm HH2B 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 310 19,00 1.449,09
55 Linh Đàm HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 350 19,52 1.489,09
56 Linh Đàm HH2B 27 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% 300 18,87 1.439,09
57 Linh Đàm HH2B 34 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 260 17,83 1.359,81
58 Linh Đàm HH2B 35 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% TT
59 Linh Đàm HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% 220 16,79 1.280,53
60
61 Linh Đàm HH2B Pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% 285 20,12 851,80
62 Linh Đàm HH2B Pent 4 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 195 17,27 788,84
63 Linh Đàm HH2B Pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 195 17,37 775,32
64 Linh Đàm HH2B Pent 10 45,68 Tây Nam Đông Bắc 13 80% TT
65 Linh Đàm HH2B Pent 1012 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% TT
66 Linh Đàm HH2B Pent 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 165 16,63 756,24
67 Linh Đàm HH2B Pent 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 165 16,63 756,24
68 Linh Đàm HH2B Pent 20 37,21 Tây Bắc Đông Bắc 13 80% 295 20,93 778,73
69 Linh Đàm HH2B Pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13 80% TT
70 Linh Đàm HH2B Pent 24 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 80% TT
71 Linh Đàm HH2B Pent 26 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 305 19,83 885,32
72 Linh Đàm HH2B Pent 28 44,64 Đông Bắc Tây Nam 13 80% 305 19,83 885,32
73 Linh Đàm HH2B Pent 30 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 80% TT
74 Linh Đàm HH2B Pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 80% TT
75
76 Linh Đàm HH2B kiot 20 31,36 Đông Bắc Đông Bắc 28 80% TT
77 Linh Đàm HH2B kiot 2 54,09 Tây Nam Tây Bắc 28 80% TT
78 Linh Đàm HH2B kiot 4 31,72 Tây Bắc Tây Bắc 30 80% 2.900 121,42 3.851,60
79 Linh Đàm HH2B kiot 6 39,12 Tây Bắc Tây Bắc 30 80% 2.900 104,13 4.073,60

Speak Your Mind