Báo giá chung cư HH2C Linh Đàm

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng tiền
1 Linh Đàm HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 225 18,92 1.442,65
2 Linh Đàm HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 180 18,33 1.397,65
3 Linh Đàm HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 215 18,78 1.432,65
4 Linh Đàm HH2C 18 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 80% 220 18,33 1.398,37
5 Linh Đàm HH2C 28 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 220 17,82 1.359,09
6 Linh Đàm HH2C 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 220 16,79 1.280,53
7 Linh Đàm HH2C pent 2 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 80% 280 20,00 846,80
8                        
9 Linh Đàm HH2C 17 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 80% 250 18,73 1.255,60
10 Linh Đàm HH2C 27 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80% 210 17,63 1.182,08
11                        
12 Linh Đàm HH2C 12 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 80% 220 18,86 1.235,56
13 Linh Đàm HH2C Pent 6 44,64 Tây Nam Đông Bắc 13 80% 180 17,03 760,32
14                        
15 Linh Đàm HH2C 31 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 210 17,21 1.127,28
16 Linh Đàm HH2C 34 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 215 17,28 1.132,28
17 Linh Đàm HH2C 35 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 80% 215 17,28 1.132,28
18                        
19 Linh Đàm HH2C 6 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 190 18,46 1.407,65
20 Linh Đàm HH2C 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 190 18,46 1.407,65
21 Linh Đàm HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 190 18,46 1.407,65
22 Linh Đàm HH2C 14 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 80% 160 18,06 1.377,65
23 Linh Đàm HH2C 26 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 180 17,30 1.319,09
24 Linh Đàm HH2C 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 80% 190 17,43 1.329,09
25 Linh Đàm HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 80% 200 17,04 1.299,81
26 Linh Đàm HH2C 39 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 120 15,48 1.180,53
27 Linh Đàm HH2C 40 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 80% 120 15,48 1.180,53
28                        
29 Linh Đàm HH2C 28 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 80% 260 19,18 1.066,06
30                        
31 Linh Đàm HH2C 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 320 20,16 1.537,65
32 Linh Đàm HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 80% 330 20,29 1.547,65
33 Linh Đàm HH2C 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 80% 270 14,42 1.369,81
34 Linh Đàm HH2C 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 80% 215 16,72 1.275,53
35                        
36 Linh Đàm HH2C 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 250 17,23 1.155,04
37 Linh Đàm HH2C 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 200 16,48 1.105,04
38                        
39 Linh Đàm HH2C 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80% 300 20,08 1.315,56
40 Linh Đàm HH2C 37 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 250 17,32 1.134,52
41                        
42 Linh Đàm HH2C 34 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 260 17,97 1.177,28
43 Linh Đàm HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 80% 250 17,82 1.167,28
44                        
45 Linh Đàm HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80% 250 17,23 1.155,04
46                        
47 Linh Đàm HH2C 3 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 80% 200 18,07 1.378,37
48 Linh Đàm HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 80% TT
49                        
50 Linh Đàm HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 80% 300 18,90 1.050,47
51                        
52 Linh Đàm HH2C 15 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 80% 300 20,90 1.161,65
53 Linh Đàm HH2C 18 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 80% TT
54                        
55 Linh Đàm HH2C kiot 12 41,42 Đông Bắc 30 80% TT
56 Linh Đàm HH2C kiot 20B 26,75 Đông Nam 28 80% 1.650 89,68 2.399,00

 

Speak Your Mind