Sơ đồ thiết kế chung cư hh1c linh đàm

Tòa C Chung cư HH1 Linh đàm được thiết kế cao 41 tầng:
– 1 Tầng hầm thông cả 3 tòa chung cư HH1A, HH1B, HH1C
– Tầng 1 là tầng trung tâm thương mại và kiot
Cũng như HH1A Linh Đàm, các căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm được thiết kế với diện tích hợp lý, căn hộ vuông đẹp:

Mặt bằng tầng 2:
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 57.83m2, 69.33m2, 58.87m2

Mặt bằng tầng 3, 4, 5:
– Căn hộ 1 phòng ngủ: 44.95m2, 45.84m2, 47.62m2
– Căn hộ 2 phòng ngủ: 53.24, 55.63, 55.59m2, 54.8765.52m2, 67.04m2
– Căn hộ 3 phòng ngủ: 76.27m2

Tầng 6 Đến 40:
– Căn 1 phòng ngủ: 45.48m2
– Căn 2 phòng ngủ: 55.59m2, 65.52m2, 67.04m2
– Căn 3 phòng ngủ: 76.27m2

Xem chi tiết sơ đồ thiết kế chung cư hh1c linh đàm:

mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-02 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-04 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-06 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-08 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-10 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-12 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-14 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-16 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-18 (1) mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-20 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-22 (1) mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-24 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-26 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-28 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-30 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-32 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-34 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-36 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-38 mat-bang-chung-cu-hh1c-linh-dam-can-so-40 mat-bang-kiot-chung-cu-hh1c-linh-dam mat-bang-tang-2-chung-cu-hh1c-linh-dam mat-bang-tang-3-4-5-chung-cu-hh1c-linh-dam mat-bang-tang-6-den-40-chung-cu-hh1c-linh-dam

Xem thêm sơ đồ thiết kế các tòa khác cùng chung cư hh1 linh đàm:

Speak Your Mind