Sơ đồ thiết kế chung cư hh3a linh đàm

Tòa chung cư HH3A linh đàm cao 40 tầng ( và 1 tầng penhouse ) mỗi sàn gồm 40 căn hộ. Cũng thiết kế hình chữ H như chung cư HH4 Linh Đàm, nhưng Tòa chung cư HH3A thêm diện tích 82.25m2 ( 2 căn 22, 32) và thêm 4 căn thường: diện tích 71.96 m2 ( 2 căn 24 và 30 ) và 70.32 m2 ( 2 căn 26 và 28 ) với thiết kế 3 phòng ngủ. Các loại diện tích chung cư HH3A Linh Đàm:

Xem chi tiết thiết kế mặt bằng chung cư hh3a linh đàm:

6- 40 20 c2 c04 c4 tầng 2 c06 c6 t2 c08 c8 t2 c10 t2 c10 c12 c14 c16 c18 c20 c22 c24 c26 c28 c30 c32 c34 c36 c38 c40 c42 c44 c46 c48 cs14 mặt bằng tầng 2 penthouse tầng 3,4,5

Xem thêm sơ đồ thiết kế các tòa khác thuộc chung cư hh3 linh đàm:

Trackbacks

  1. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3a […]

  2. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3a […]

  3. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3a […]

Speak Your Mind