Sơ đồ thiết kế chung cư hh3b linh đàm

Đại Việt Land xin được gửi tới quý khách hàng sơ đồ thiết kế mặt bằng tòa B chung cư hh3 linh đàm

Gần giống với thiế kế chung cư HH4 Linh Đàm, chung cư HH3B Linh Đàm cao 40 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại, cùng với đó là các diện tích nhỏ phù hợp với nhu cầu của nhiều người dân.

Xem chi tiết sơ đồ thiết kế chung cư hh3b linh đàm:

sơ đồ thiết kế căn hộ 02 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 02 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 3-4-5 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 3-4-5 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 4 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 4 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 06 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 06 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 6 - 40 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 6 – 40 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 08 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 08 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 10 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 10 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 12 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 12 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 14 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 14 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 16 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 16 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 18 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 18 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 20 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 20 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 22 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 22 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 24 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 24 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 26 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 26 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 28 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 28 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 30 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 30 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 32 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 32 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 34 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 34 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 36 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 36 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 38 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 38 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 40 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ số 40 chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế penthouse chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế penthouse chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế kiot chung cư hh3b linh đàm

sơ đồ thiết kế kiot chung cư hh3b linh đàm

Xem thêm sơ đồ thiết kế các tòa khác cùng thuộc tổ hợp chung cư hh3 linh đàm:

Speak Your Mind