Sơ đồ thiết kế chung cư hh3c linh đàm

Tòa Chung cư HH3C Linh Đàm được thiết kế cao 40 tầng:
+ Tầng 1 là trung tâm thương mại và kiot.
+ Tầng 2 các căn hộ được thiết kế với 18 căn hộ 1 sàn
+ Tầng 3, 4, 5 các căn họ được thiết kế với 24 căn hộ 1 sàn
+ Tầng 6 đến 40 có 20 căn hộ 1 sàn
+ Tầng 41 là tầng penhouse gồm 20 căn hộ
Mặt bằng sơ đồ thiết kế căn hộ HH3C Linh Đàm theo từng khoảng tầng:

sơ đồ thiết kế căn hộ 02 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 02 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 04 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 04 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 06 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 06 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 08 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 08 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 10 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 10 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 12 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 12 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 14 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 14 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 16 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 16 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 18 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 18 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 20 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 20 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 22 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 22 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 24 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 24 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 26 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 26 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 28 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 28 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 30 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 30 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 32 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 32 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 34 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 34 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 36 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 36 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 38 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 38 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 40 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế căn hộ 40 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế kiot chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế kiot chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 2chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 2chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 3,4,5 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 3,4,5 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 6-40 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế tầng 6-40 chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế penthouse chung cư hh3c linh đàm

sơ đồ thiết kế penthouse chung cư hh3c linh đàm

Xem thêm sơ đồ thiết kế các tòa khác thuộc tổ hợp chung cư hh3 linh đàm:

Trackbacks

 1. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3c […]

 2. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3c […]

 3. […] Sơ đồ thiết kế chung cư hh3c […]

Speak Your Mind