Sơ đồ thiết kế chung cư HH4A Linh Đàm

Thiết kế Chung cư HH4B Linh Đàm cao 36 tầng, trong đó 1 tần trung tâm thương mại + kiot, tầng 2 đến 35 là nhà ở thương mại ( có sổ hồng mãi mãi ), tầng 36 là penthouse ( không sổ hồng nhưng có diện tích thực tế lớn ). Với thiết kế phục vụ cho người dân có thu nhập khá nên thiết kế với diện tích khá nhỏ từ 45.55 đến 76.27m2. Sau đây là chi tiết thiết kế căn hộ từng khoảng tầng khác nhau:

Xem chi tiết sơ đồ thiết kế chung cư hh4 linh đàm:

căn 02 chung cư hh4a linh đàm

căn 02 chung cư hh4a linh đàm

căn 04 chung cư hh4a linh đàm

căn 04 chung cư hh4a linh đàm

căn 06 chung cư hh4a linh đàm

căn 06 chung cư hh4a linh đàm

căn 08 chung cư hh4a linh đàm

căn 08 chung cư hh4a linh đàm

căn 10 chung cư hh4a linh đàm

căn 10 chung cư hh4a linh đàm

căn 12 chung cư hh4a linh đàm

căn 12 chung cư hh4a linh đàm

căn 14 chung cư hh4a linh đàm

căn 14 chung cư hh4a linh đàm

căn 16 chung cư hh4a linh đàm

căn 16 chung cư hh4a linh đàm

căn 18 chung cư hh4a linh đàm

căn 18 chung cư hh4a linh đàm

căn 20 chung cư hh4a linh đàm

căn 20 chung cư hh4a linh đàm

căn 22 chung cư hh4a linh đàm

căn 22 chung cư hh4a linh đàm

căn 24 chung cư hh4a linh đàm

căn 24 chung cư hh4a linh đàm

căn 26 chung cư hh4a linh đàm

căn 26 chung cư hh4a linh đàm

căn 28 chung cư hh4a linh đàm

căn 28 chung cư hh4a linh đàm

căn 30 chung cư hh4a linh đàm

căn 30 chung cư hh4a linh đàm

căn 32 chung cư hh4a linh đàm

căn 32 chung cư hh4a linh đàm

căn 34 chung cư hh4a linh đàm

căn 34 chung cư hh4a linh đàm

căn 36 chung cư hh4a linh đàm

căn 36 chung cư hh4a linh đàm

căn 40 chung cư hh4a linh đàm

căn 40 chung cư hh4a linh đàm

mặt bằng tầng 3 4 5 chung cư hh4a linh đàm

mặt bằng tầng 3 4 5 chung cư hh4a linh đàm

mặt bằng tầng penthouse chung cư hh4a linh đàm

mặt bằng tầng penthouse chung cư hh4a linh đàm

Xem thêm các tòa khác cùng tổ hợp chung cư hh4 linh đàm:

Trackbacks

  1. […] Sơ đồ thiết kế chung cư HH4A […]

  2. […] Sơ đồ thiết kế chung cư HH4A […]

  3. […] Sơ đồ thiết kế chung cư HH4A […]

Speak Your Mind